२१ मुख भएकाे एउटै दाना २० लाख भन्दा बढि मुल्यमा बिक्रि

रुद्राक्ष खेती: रुद्राक्ष नेपालको तराइदेखि झण्डै १८०० मिटरको उचाईमा पूर्व देखि पश्चिम सम्ममा खेती गर्न सकिन्छ ।

व्यापार:२१ वा सो भन्दा बढि मुख भएका दाना फलेमा एउटै दाना २० लाख भन्दा बढि मुल्यमा बिक्रि हुने गरेको छ ।

गोलो,थेप्चो,चिल्लो र खंदिलो जातको दाना फलेमा प्रति केजी ४००० भन्दा बढिमा बिक्रि हुन्छ ।

२४ ,२५ मिमि भन्दा बढि गोलाईका दानाहरु प्रति गोटा रु १०० भन्दा बढीमा बिक्रि हुन्छन् ।