वडाध्यक्ष कहाँ गए ? कुर्षि किन खालि ? (विस्तृतको लागि प्रतिक्षा गर्नुहोस् )

वडाध्यक्ष कहाँ गए ? कुर्षि किन खालि ? (विस्तृतको लागि प्रतिक्षा गर्नुहोस् )