सफलताका कथा : भगवति दिदी जो कहिल्यै हार्न जानिनन ।

मिहेनतले सतप्रतिसत सफलता दिलाउछ ।भगवति दिदी जो कहिल्यै हार्न जानिनन ।

ठेला व्यापारबाट घर-जग्गा जोड्न सफल भगवती दिदीको कथा: 

विस्तृत भिडियोमा……………..